Hans Eijsackers assumes position of Artistic Director

Hans Eijsackers nieuwe artistiek directeur ISLDC

Portrait Hans EijsackersPer 1 januari 2018 wordt Hans Eijsackers artistiek directeur van het Internationaal Studenten LiedDuo Concours. Marien van Nieukerken, die in 2008 het ISLDC oprichtte, neemt afscheid van die functie. Na tien jaar en vijf succesvolle edities van het concours vindt hij het tijd om het artistiek leiderschap over te dragen. Hans Eijsackers, pianist, is professor voor Liedinterpretatie aan de Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf. Hans Eijsackers werkte al eerder als jurylid mee aan het concours.

Eijsackers is van plan de sterke kanten van het concours te behouden: een gedegen internationale uitstraling, gecombineerd met een gemoedelijke sfeer waarin de educatieve doelstellingen van het concours goed tot hun recht komen. De verdere inbedding in het Groningse cultuurlandschap zal zijn bijzondere aandacht krijgen, nadat de transitie vanuit Enschede reeds bij de vorige editie voor het eerst vorm heeft gekregen. Hij hoopt verder bij te dragen aan het enthousiasme onder studenten om zich al tijdens de studie te verdiepen in de liedkunst met zijn combinatie van muziek, tekst en een fijnzinnige samenwerking tussen pianist en zanger. Dit is een intensieve bezigheid, zowel voor de uitvoerenden als voor de toehoorders, en daarom is verdieping daarin al tijdens de studie belangrijk. Eijsackers wil nog sterker neerzetten hoe het ISLDC studenten niet alleen een podium biedt, maar ze ook de gelegenheid biedt een gesprek met juryleden te voeren over ervaringen. Verder blijft het natuurlijk belangrijk om ontmoetingen met medekandidaten uit de hele wereld te bieden, net als een inspirerend verblijf in de bruisende studentenstad Groningen.

In de afgelopen maanden hebben de scheidende en aantredende leiders intensief samengewerkt om zowel het vorige concours af te wikkelen, als de doelen voor de editie 2019 in kaart te brengen. Een belangrijk besluit is inmiddels genomen: de datum van het volgende concours. De volgende editie zal plaatsvinden in het Prins Claus Conservatorium in Groningen van 14 tot en met 17 maart 2019.

Hans Eijsackers new Artistic Director of ISLDC

As of 1 January 2018, Hans Eijsackers will be the Artistic Director of the International Student LiedDuo Competition. Marien van Nieukerken, founding Artistic Director since 2008, is stepping down. After ten years and five successful editions, he wants to hand over the leadership. Hans Eijsackers is a professor of Lied Interpretation at the Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf, Germany. Eijsackers has been active at the competition before: he served as a member of the jury.

Eijsackers intends to maintain the strongholds of the competition: a thoroughly international exposure, combined with a friendly atmosphere in which the educational objectives of the competition thrive well. Further embedding in the cultural scene of the city of Groningen will receive ongoing attention, after the transition from Enschede had already been shaped successfully at the previous edition. Furthermore, Eijsackers hopes to raise further enthusiasm in students to engage, already during their studies, with the Art Song and its combination of music, poetry and meticulous cooperation of pianist and vocalist. This is an intense activity, both for performers and for the audience, which merits training at an early stage. Eijsackers wishes to expand the identity of the competition as at once a stage where students can perform, and a place where students can take benefit from conversations with members of the jury. Of course, also encounters with fellow candidates as well as a pleasant immersion in the vibrant student city of Groningen will remain important.

Over the past months, the leaving and entering artistic directors have closely cooperated, both on the closure of the previous edition, and on the main milestones leading towards the edition of 2019. One important decision has indeed been made: the next edition will be held at the Prince Claus Conservatoire in Groningen, from 14 till 17 March 2019.